Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Diwylliant Amrywiol Cymru

Yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg denwyd gweithwyr o Loegr, yr Alban ac Iwerddon i weithio yn niwydiannau haearn, copr, glo a llechi Cymru. Cafodd y rhwydwaith cludiant a ddatblygwyd i wasanaethu’r diwydiannau hyn – camlesi, rheilffyrdd, ffyrdd a phontydd – ei adeiladu gan lafurwyr lleol ac ymfudwyr, ac roedd cymunedau yng nghyffiniau porthladdoedd prysur Cymru yn cynnwys pobl o bedwar ban byd. Llifodd ffoaduriaid a faciwîs i Gymru yn ystod y ddau Ryfel Byd, a daeth yn gartref dros dro a pharhaol i bobl o Wlad Belg, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Uganda, Vietnam a llawer gwlad arall. Mae ymfudwyr yn parhau i wneud eu cartrefi yng Nghymru heddiw. Adlewyrchir yr hanes cyffrous hwn yn y lluniau isod, y mae pob un ohonynt yn adrodd stori.