Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Pen-blwydd Cytundeb Trefaldwyn 1267

Ar 29 Medi 1267, y rhyd yn Rhydwhiman (sydd i’w gweld ar ben y ffotograff cyntaf), oedd safle llofnodi Cytundeb Trefaldwyn. Llofnodwyd y cytundeb hanesyddol hwn, pan gydnabu Harri III hawl Llywelyn, Tywysog Cymru, i lywodraethu ei diroedd ei hun, mewn seremoni a fynychwyd gan Lywelyn a Harri, a chadarnhaodd y trefniadau a luniasid gan lysgennad y Pab, y Cardinal Ottobuono. Mae’r safle hwn wedi dylanwadu’n drwm ar weithgareddau dynol yn y gymdogaeth. Mae pwysigrwydd strategol y fryngaer o Oes yr Haearn yn Ffridd Faldwyn, y gaer Rufeinig yn Y Gaer (Ffordun), y castell Normanaidd yn Hen Domen, a’r cestyll canoloesol diweddarach yn Nhrefaldwyn a Dolforwyn yn deillio o’r ffaith eu bod yn agos at y rhyd. Dengys yr oriel hon y clwstwr o brif henebion o amgylch y rhyd a’r gofeb i Lywelyn yng Nghilmeri.