Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Menywod yn Ein Casgliadau

Mae’r rhan fwyaf o’r delweddau yn ein casgliadau’n ymwneud â henebion penodol yng Nghymru, er enghraifft, tai, safleoedd diwydiannol ac archaeolegol, capeli, cestyll. Cafodd yr henebion eu hadeiladu a’u defnyddio gan bobl, ond yn hanesyddol, mae ein harchif yn canolbwyntio ar gerrig, coed, brics, a dur treftadaeth adeiledig Cymru – ac nid yn gymaint ar y bobl.

Sut bynnag, fel y gwelwch, mae pobl (gan gynnwys menywod) yn cael eu pig i mewn weithiau! Cânt eu disgrifio yn aml yn y disgrifiadau catalog fel ‘ffigur’, er enghraifft ‘llun o [enw’r safle] gyda ffigur’, ac maen nhw fel rheol yn eilbeth i’r prif destun sef yr heneb neu adeilad.

Dyma’r menywod (a merched) rydw i wedi dod ar eu traws – ger eu bythynnod, wrth eu gwaith, yn mynd i’r capel; wedi’u portreadu mewn carreg, metel a phaentiadau, neu wedi’u cynrychioli gan ddillad. Nid yw’r un ohonynt wedi’i henwi (os ydych chi’n adnabod rhywun, rhowch wybod!), ond maen nhw yno, yn adlewyrchu eu rôl ganolog yn nhreftadaeth adeiledig Cymru.