Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

Dathlu Cestyll

Dywedir bod gan Gymru fwy o gestyll – mae ganddi tua 600 ohonynt ─ nag unrhyw wlad arall o faint cyffelyb. Wedi’u gosod yn aml mewn lleoliadau ysblennydd ar ben bryniau ac ar bentiroedd arfordirol, mae’r symbolau eiconig hyn o’n gorffennol cythryblus yn gryn atyniad i ymwelwyr a chymunedau lleol fel ei gilydd. Mae rhai ohonynt yn adeiladweithiau cymhleth ag ystafelloedd wedi’u dodrefnu a thiroedd helaeth sy’n perthyn i sawl cyfnod, mae eraill yn ddim mwy na thŵr dadfeiliedig unig neu bentwr o gerrig erbyn hyn, ond mae hanes pob un yn hynod ddiddorol. 

Nod yr oriel hon yw rhoi amcan i chi mewn lluniau o nifer ac amrywiaeth cestyll Cymru a dangosir un ddelwedd liw o bob castell. Rydym yn dechrau gyda chastell y Fenni ac yn gorffen gyda chastell Ystradowen. I ddarganfod mwy am y safleoedd unigol, cliciwch ar y ffotograff ac yna’r cyswllt coch ‘Gweld Manylion Llawn’, ac ar ôl cyrraedd y dudalen honno sgroliwch i lawr i ‘Manylion y Safle’ ar y gwaelod i gysylltu â’r cofnod llawn ar gyfer y castell dan sylw. 

Yn ogystal â ffotograffau a lluniadau’r Comisiwn Brenhinol, mae ein cofnodion ar gyfer y cestyll hyn yn ymgorffori deunydd a gynhyrchwyd gan Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Cymru, a’i ragflaenwyr, gan gynnwys cofnodion y Weinyddiaeth Weithfeydd sy’n dyddio o’r 1890au. Mae’r cofnodion allweddol hyn, yn ogystal â’r amrywiaeth o ddeunydd arall, yn cynnig digon o gyfle ar gyfer gwaith ymchwil pellach. Cewch weld, mwynhau a rhannu mwy o ddelweddau digidol yma ar Coflein.