Hysbysiad Preifatrwydd

Preifatrwydd

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu’ch preifatrwydd ac i egwyddorion yr UE Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd.

Newidiadau i’r Polisi

Yma y rhoir gwybod am unrhyw newid a wna’r Comisiwn Brenhinol i’r polisi hwn ar breifatrwydd, ac fe ddaw’r newid hwnnw i rym ar unwaith.

Mae’r datganiad hwn yn ymwneud â gwefanau CBHC yn unig ac nid yw’n gymwys i gysylltau â gwefannau eraill.