Cysylltwch

Rydym yn darparu gwasanaethau dwyieithog

01970 621200

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU

Mae data o Cofnod Henebion Cymru bellach ar gael i fynychu a lawr lwytho o Fap Data Cymru fel setiau data daearol neu forol.  Mae’r data ar gael dan Drwydded Llywodraeth Agored fel rhan o’n hymroddiad i wneud ein data yn fwy hygyrch. 

Ymwadiad

Nid yw’r Comisiwn Brenhinol yn berchen ar unrhyw un o’r safleoedd sydd ar Coflein, nid yw’n rheoli mynediad iddynt ac nid oes ganddo fanylion cyswllt ar eu cyfer na manylion am eu perchnogion.

Nid yw’r ffaith bod safleoedd wedi’u cynnwys ar Coflein, sef y catalog archif ar-lein a’r gronfa ddata am safleoedd a grëwyd ar gyfer Cymru gan y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi unrhyw warchodaeth neu statws cyfreithiol i’r safleoedd hynny. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am statws cyfreithiol safle, neu unrhyw bryderon am ei gyflwr, dylech gysylltu â Cadw a/neu’r awdurdod lleol perthnasol.

 

Er mewn gofyn cwestiwn neu wneud archeb am gopïau o ddeunydd archif neu ddata, defnyddiwch ein ffurflen newydd ymholi ac archebu.