Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

BEDDGELERT

Manylion y Safle

© Copyright and database right 2020. All rights reserved. Ordnance Survey licence number 0100022206

NPRN 33006

Cyfeirnod Map SH54NE

Cyfeirnod Grid SH591481

Awdurdod Lleol Gwynedd 

Hen Sir Caernarfon

Cymuned Beddgelert

Math o Safle PENTREF

Dosbarth Cyffredinol SIFIL

Cyfnod Ôl-Ganoloesol

Disgrifiad o´r Safle Roedd Beddgelert yn safle Priordy Awgwstinaidd a sefydlwyd yn nechrau'r drydedd ganrif ar ddeg. Yn ôl chwedl, mae'r pentref wedi ei enwi ar ôl Gelert, ci hela a oedd yn eiddo i Lywelyn ap Iorwerth (m.1240). Roedd wedi achub mab bach y tywysog rhag bleiddiaid, ond cyn sylweddoli fod ei fab yn dal yn fyw, fe wnaeth Llywelyn ladd y ci gan gredu mai ef oedd wedi ymosod ar y babi. Yn llawn edifeirwch ar ôl canfod ei gamgymeriad, fe wnaeth y tywysog ei gladdu ger y pentref. Ond, mewn gwirionedd, yn 1802 y codwyd y garreg goffa sy'n nodi 'bedd Gelert', a hynny gan David Prichard, rheolwr cyntaf y Royal Goat Hotel, fel cynllwyn marchnata i ddenu ymwelwyr sentimental i'w westy. Mae'n amlwg iddo weithio gan fod y chwedl, ei enw a'r gwesty yn cael lle amlwg yn nisgrifiadau llawer o deithwyr o'u hymweliadau â Beddgelert drwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cofnod wedi ei ddiweddaru fel rhan o'r prosiect 'Taith i'r Gorffennol: Cymru mewn teithlyfrau o Ffrainc a'r Almaen' a gyllidir gan yr AHRC.
R. Singer (Prifysgol Bangor) a S. Fielding (CBHC), 2017.

Delweddau Digidol

Chofnodion Archifol

Adnoddau Ar-lein