Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod

CAMPSTON HILL;MYNYDD CAMSTWN;BATTLE OF CAMPSTONE HILL, NEAR LLANGATTOCK LINGOED

Manylion y Safle

© Copyright and database right 2020. All rights reserved. Ordnance Survey licence number 0100022206

NPRN 402328

Cyfeirnod Map SO32SE

Cyfeirnod Grid SO362224

Awdurdod Lleol Sir Fynwy

Hen Sir Mynwy

Cymuned Grosmont

Math o Safle SAFLE BRWYDR

Dosbarth Cyffredinol AMDDIFFYN

Cyfnod Canoloesol

Disgrifiad o´r Safle I daflu goleuni ar ystyriaeth o’r Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru, comisiynwyd ymchwil hanesyddol a dogfennol ar frwydr Campston Hill, ac mae’r adroddiad ymchwil a ddeilliodd o hynny yn darparu trosolwg manwl (Border Archaeology).

Yr unig ffynhonnell i gyfeirio’n uniongyrchol at y frwydr yw Blwyddnodau Owain Glyndŵr:

Yn yr flwyddon hono I bv y lladdfa ar Gymrv ar Vynydd Kamstwn (Livingstone a Bollard 174-5).

Cyfieithiad: Yn yr un flwyddyn bu lladdfa ar y Cymry ar Campston Hill (Livingstone a Bollard 174-5).

Yn seiliedig ar y dystiolaeth ddogfennol gyfyngedig ac enwau lleoedd, mae’n anodd sefydlu lleoliad manwl ar gyfer y frwydr. Mae wedi’i farcio ar fap modern 1:25000 yr Arolwg Ordnans yn SO 362 224, sef cae i’r de-ddwyrain o lôn annosbarthedig yn arwain o Grosmont i Lanfihangel Crucornau, sy’n rhan o lwybr wedi’i hen sefydlu o Henffordd i’r Fenni. Mae’r dystiolaeth ar gyfer y lleoliad hwn yn aneglur.

CBHC, Ionawr 2017

Llyfryddiaeth
Border Archaeology, Campston Hill (1404): Documentary and Historical Research Report (2009).
Livingston, Michael and Bollard, John K. (eds) Owain Glyndŵr A Casebook (Liverpool University Press, 2013).

Delweddau Digidol

Chofnodion Archifol