search site records icon
Chwiliwch fanylion dros 110,000 o adeiladau a safleoedd archaeolegol, diwydiannol ac arforol ledled Cymru
Chwilio’r Cofnodion o Safleoedd
search archive icon
Ymgynghorwch â’n catalog ar-lein o ffotograffau, lluniadau, llawysgrifau ac adnoddau digidol a chewch weld dros 125,000 o luniau
Chwilio'r Archif
Explore galleries icon
Ymchwiliwch i'n horielau ar-lein sy'n tynnu sylw at waith maes, gwaith catalogio, gwaith digidol neu ddarganfyddiadau diweddar
Ymchwiliwch i'n Horielau
search map icon
Chwiliwch Coflein gan ddefnyddio’n hofferyn mapio
Mapio Coflein