Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Cau Ailosod
******* Ni fydd y wefan ar gael am 5 awr o 07.30 Dydd Sadwrn 24 Tachwedd. Mae hyn oherwydd gwaith cynnal a chadw ar frys. ******** Lansio gwasanaeth mapio newydd Coflein Gyda’n system fapio newydd mae’n llawer haws i chi ddefnyddio map i chwilio am safleoedd a gweld mapiau dosbarthiad o safleoedd. Cliciwch ‘Map’ i ddechrau defnyddio ein hoffer newydd. I gael cyfarwyddiadau pellach ar ddefnyddio’r system newydd, ewch i’n Canllaw i Ddefnyddwyr.

Y catalog ar-lein o archaeoleg, adeiladau a threftadaeth ddiwydiannol ac arforol yng Nghymru

Chwilio Safleoedd

6398402

Chwilio’r Cofnodion o Safleoedd

Chwiliwch fanylion dros 110,000 o adeiladau a safleoedd archaeolegol, diwydiannol ac arforol ledled Cymru

Chwilio’r Safleoedd

6034002

Chwilio’r Archif

Ymgynghorwch â’n catalog ar-lein o ffotograffau, lluniadau, llawysgrifau ac adnoddau digidol a chewch weld dros 125,000 o luniau

Chwilio’r Archif

6171454

Ymchwiliwch i’n Horielau

Ymchwiliwch i’n horielau ar-lein sy’n tynnu sylw at waith maes, gwaith catalogio, gwaith digidol neu ddarganfyddiadau diweddar

Pori’r Orielau

6029732

Mapio Coflein

Chwiliwch Coflein gan ddefnyddio’n hofferyn mapio – mae’n agor mewn tab ar wahân

Agor y Map